Dr. Irinyi Beatrix


Esztétikai Bőrgyógyászat

Felhasználási feltételek

(Utolsó frissítés időpontja: 2020.04.20.)

A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: „Felhasználási Feltételek”) a jelen honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) elérhető szolgáltatások és információk igénybevételére és felhasználására vonatkozó, jogilag kötelező feltételeket határozzák meg. A Honlapra történő belépéssel Ön magára nézve kötelezőnek fogadja el a Felhasználási Feltételeket, amelyek a Honlapon tett első látogatásakor haladéktalanul hatályba lépnek.

Amennyiben az alábbi feltételeket nem fogadja el, kérjük, ne használja a Honlapot.

A Honlap fenntartója és üzemeltetője Dr Irinyi Beatrix – Esztétikai Bőrgyógyászata. (székhelye: 4026 Debrecen, Honvéd u. 74., a továbbiakban: „mi”, „minket”, „bőrgyógyászat”).

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor, a jelen közlés frissítése útján felülvizsgáljuk vagy módosítsuk. A Felhasználási Feltételek legutóbbi frissítésének időpontját a Felhasználási Feltételek tetején lévő „Utolsó frissítés időpontja” felirat melletti dátum mutatja. Javasoljuk, hogy jövőbeni felhasználás céljából a jelen feltételeket nyomtassa ki.

Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek és a Honlapon máshol meghatározott egyedi rendelkezések között bármilyen ellentmondás lenne, úgy a jelen Felhasználási Feltételek az irányadók.

1. KORLÁTOZOTT HASZNÁLAT

A jelen Honlap tartalma és az Honlapon közzétett minden anyag a Bőrgyógyászat szellemi tulajdona, és Önnek kizárólag korlátozott, nem kizárólagos, át nem ruházható, nem engedményezhető felhasználási jogot engedünk a jelen Honlapon elérhető tartalom vonatkozásában. Az információkat a világ minden részén szerzői jogi jogszabályok és egyezmények védik. Minden ilyen jog fenn van tartva.

2. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA ÉS KIZÁRÁSA

A jelen Honlap Magyarországon lakóhellyel rendelkező személyek részére készült, és annak szolgáltatásait ilyen személyeknek kínáljuk.

A Honlap látogatása és használata saját kockázatra történik. A jelen Honlapon szereplő tartalom általános tájékoztatási célokat szolgál, és nem helyettesíti az orvosi tanácsot vagy kórmegállapítást. Sem a Honlap, sem pedig annak tartalma nem helyettesíti az egészségügyi szakemberek tanácsát vagy az általuk felállított diagnózist.

Az Ön felé fennálló felelősségünket semmilyen olyan módon nem zárjuk ki, illetve nem korlátozzuk, amelyet jogszabály nem tesz lehetővé. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben sem a Bőrgyógyászat, sem a jelen Honlap fejlesztésében és üzemeltetésében résztvevő egyéb személyek nem felelnek a Honlap látogatása során a kapcsolat létrehozásával, a böngészéssel vagy letöltéssel kapcsolatosan – közvetlenül, közvetetten vagy véletlenül – felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, vagy a Honlap tartalmának meghibásodásáért.

Üzleti és üzemeltetési okokból bármilyen indoklás vagy előzetes értesítés nélkül felfüggeszthetjük, megszüntethetjük vagy korlátozhatjuk Honlapunk egy részének vagy egészének hozzáférhetőségét.

3. HARMADIK FELEK HIVATKOZÁSAI

Amennyiben a Honlap más oldalakra és harmadik személyek által rendelkezésre bocsátott forrásokra mutató hivatkozásokat tartalmaz, úgy azok a hivatkozások kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak. Az ilyen hivatkozások megjelenítése a Honlapon nem értelmezhető úgy, hogy a hivatkozott honlapokat vagy az azokon elérhető információkat mi jóváhagytuk. Ezen az oldalakon és forrásokon található tartalmak felett nem rendelkezünk ellenőrzéssel.

4. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

Ön vállalja, hogy a Honlap használata során minden alkalmazandó jogszabályt, szabályt és szabályozást betart. Elvárjuk a Honlap felhasználóitól, hogy a jogszabályokat, valamint mások jogait és méltóságát tiszteletben tartsák.

A Honlapot és a Honlapunkon kínált szolgáltatásainkat tilos felhasználni:

 • olyan módon, amely sérti az alkalmazandó jogszabályokat vagy szabályozásokat
 • jogellenes vagy csalárd módon, illetve olyan módon, amelynek ilyen célja vagy hatása van
 • károkozás vagy károkozási kísérlet céljára, illetve mások törvényes jogainak vagy méltóságának megsértése céljából
 • arra, hogy egy másik személynek vagy jogi személynek – ideértve többek között a Bőrgyógyászat képviselőit is – adja ki magát a felhasználó
 • kéretlen vagy illetéktelen reklámok vagy egyéb promóciós anyagok, illetve bármilyen hasonló üzletszerzési forma továbbítására vagy küldésére
 • a Honlap bármely részének keretbe foglalása („framing”) vagy tükrözése céljából
 • adatbázis kialakítására a Honlap tartalmának letöltésével és tárolásával
 • olyan adatok továbbítására, illetve anyagok küldésére vagy feltöltésére, amelyek vírust, trójai falovat, férget, kémprogramot, adware-t vagy egyéb káros programot, illetve számítógépes szoftverek vagy hardverek működésének hátrányos befolyásolására tervezett hasonló számítógépes kódot tartalmaznak
 • a Honlapunkhoz, a Honlapunk tárolására szolgáló szerverhez vagy a Honlapunkhoz kapcsolódó egyéb szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz történő illetéktelen hozzáférés céljára. A szabályok ilyen megszegését az illetékes bűnüldözési hatóságoknak jelentjük, és a hatóságok kérésére feltárjuk a szabályszegő személyazonosságát.

5. TECHNIKAI FELELŐSSÉG

Nem szavatoljuk, hogy a Honlapunk hiba- és vírusmentesen működik. A felhasználó maga felel a saját számítástechnikai rendszerének, számítógépes programjainak és platformjának a Honlap eléréséhez szükséges beállításaiért, megfelelő működéséért. Javasoljuk, hogy számítógépének védelme érdekében használjon tűzfalat és vírusirtó szoftvereket.

A jogszabályok által megengedett mértékben kizárjuk a felelősséget a felhasználó számítógépében vagy egyéb vagyontárgyában a jelen Honlappal vagy annak elérésével, használatával vagy tartalmának böngészésével kapcsolatosan felmerült károkért, ideértve az anyagok, adatok, szövegek és képi anyagok letöltése során bekövetkezett nemkívánatos káreseményeket.

A jogszabályok által megengedett mértékben kizárjuk továbbá minden felelősségünket a Honlap hibás működéséből vagy meghibásodásából, illetve bármilyen hasonló okból eredően felmerülő közvetlen vagy közvetett károkért, veszteségekért, illetve költségekért. Nem vállalunk továbbá felelősséget a jelen Honlapon közzétett vagy azon keresztül elérhető tartalmak pontosságáért és naprakész állapotáért.

6. ADATVÉDELEM ÉS HOZZÁFÉRHETŐSÉG

Adatvédelmi Nyilatkozatunk tartalmazza azokat a feltételeket, amelyeknek megfelelően személyes adatokat kezelünk Önről, és amelyek szerint Ön ezeket a személyes adatokat a rendelkezésünkre bocsátja. A jelen Honlap használatakor Önnek el kell fogadnia a Honlapra vonatkozó Adatvédelmi Nyilatkozat feltételeit. Az Adatvédelmi Nyilatkozat feltételei elválaszthatatlan részét képezik a jelen Felhasználási Feltételeknek.

A jelen Honlapon elérhető bizonyos szolgáltatásokhoz nincs szükség előzetes azonosításra, így a honlap legtöbb részét úgy is látogathatja, hogy nem ad meg semmiféle információt magáról. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban meg kell adnia nevét, telefonszámát, e-mail címét és az érdeklődés tárgyát. Ez csak akkor érvényes, ha a szolgáltatások, szabad időpontok iránt szeretne érdeklődni.

7. HIVATKOZÁSOK A TÁRSASÁG HONLAPJAIRA, KERETEK

A Honlapunk nyitólapjára mutató hivatkozást Ön bárhol elhelyezhet, amennyiben azt tisztességes és jogkövető módon teszi, és azzal nem sérti hírnevünket, illetve abból Önnek nem származik haszna. Hivatkozást nem illeszthet be úgy, hogy az bármilyen köztünk fennálló kapcsolat, jóváhagyás vagy támogatás létezését sugallja.

A jelen Honlapra tilos hivatkozást elhelyezni olyan honlapon, amelynek nem az adott felhasználó a tulajdonosa. Oldalunk más oldalakon nem foglalható keretbe („frame”), illetve bármely hivatkozás kizárólag a főoldalunkra mutathat, más oldalra nem. Fenntartjuk a jogot, hogy értesítés nélkül visszavonjuk a hivatkozás elhelyezésére vonatkozó engedélyünket.

Amennyiben a Honlapunkon szereplő bármely tartalomra a fentiektől eltérő módon kíván hivatkozni vagy azt a fentiektől eltérő módon kívánja felhasználni, ahhoz a Bőrgyógyászat előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Ilyen esetben kérjük, vegye fel a kapcsolatot a +36 (30) 4200-555 telefonszámon, vagy a következő email címen: info@dririnyi.hu.

8. MEGFELELŐSÉG

A jelen Felhasználási Feltételek megszegése a Honlap használatára vonatkozó feltételek súlyos megszegésének minősül, amely az alábbi intézkedések bármelyikét vagy mindegyikét maga után vonhatja:

 • honlapunk használati jogának haladéktalan, ideiglenes vagy végleges visszavonása.
 • a Honlapunkra Ön által feltöltött bejegyzés vagy anyag haladéktalan, ideiglenes vagy végleges eltávolítása.
 • figyelmeztetés küldése.
 • peres eljárás Ön ellen a feltételek megszegése miatt felmerült károk (ideértve többek között az igazolt adminisztrációs és jogi költségeket is) megtérítéséért.
 • további jogi fellépés Önnel szemben.
 • az általunk indokoltan szükségesnek tartott információk kiadása a bűnüldöző hatóságoknak.

9. ALKALMAZANDÓ JOG

A jelen Felhasználási Feltételekre, azok tárgyára és értelmezésére (valamint a szerződésen kívüli jogviták és követelések rendezésére) a magyar jogszabályok az irányadók. A magyar bíróságoknak kizárólagos joghatósága van.

10. ELÉRHETŐSÉGEK

Amennyiben a Honlappal vagy a jelen Felhasználási Feltételekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, forduljon Dr. Irinyi Beatrix – Esztétikai bőrgyógyászatához (telefonszám: +36 (30) 4200-555; e-mail cím: info@dririnyi.hu).